Sustainable Development Day at the Faculty of Economics, University of Gdańsk “SUSTAINABLE DEVELOPMENT – IT STARTS WITH YOU!”

On the 5th of June 2018, from 10 a.m. to 3 p.m., the Faculty of Economics, University of Gdańsk will host the Sustainable Development Day. A number of thematic events will be organized on that day.

The 1st project is a photo contest which covers two topics: “Fight against poverty” for students and “Capture the sporting spirit” for the 16+ age group. The 2nd one is titled “City on detox” which consists of three initiatives: (1) “Ecological footprint calculation”, (2) “Colourful containers”, a game aimed at showing how to properly sort household waste, (3) “Cosmetic detox”, the workshop to create natural cosmetics. The 3rd project is “Zero Waste”. Within its framework there will be three actions regarding reuse (to check how much you can reduce waste by getting a reusable material bag), reduce (based on the “Coffee in your cup” campaign-free coffee for anyone who comes with own cup) and recycle (up-cycling workshops will be held). The 4th project “Be healthy-Eat healthy” is a dietary workshop to change unhealthy eating habits into healthy ones. Next, as part of the “Fair Trade” project, workshops and an exhibition of Fair Trade principles will be organized. The last project is a two-part discussion panel which will address the topics of sustainable urban mobility and promotion of sustainable development.W dniu 5 czerwca 2018 r. w godzinach 10.00-15.00 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju. W ramach tego dnia zostanie zorganizowanych 7 wydarzeń. Konkurs fotograficzny, który obejmuje dwa tematy: „Walka z ubóstwem”, dla studentów oraz „Uchwycić sportowego ducha” – dla grupy wiekowej 16+. Projekt „Miasto na detoksie”, który składa się z 3 inicjatyw. 1) „Kalkulacja Śladu ekologicznego, 2) „Kolorowe pojemniki” – celem jest pokazać jak segregować odpady w myśl nowych zasad; 3) „Kosmetyczny detoks” – warsztaty produkcji naturalnych kosmetyków. Projekt „Zero Waste” to 3 akcje: reuse (segregując odpady zdobywamy torbę materiałową na zakupy), reduce (akcja „Kawa w swoim kubku” – przyjdź po kawę z własnym kubkiem) i recycle (warsztaty upcyklingowe). Projekt „Be healthy–Eat healthy” to warsztaty dietetyczne. W ramach projektu „Fair Trade” zostaną zorganizowane warsztaty i wystawa zasad Sprawiedliwego Handlu. Ostatnim z projektów jest panel dyskusyjny, na którym zostanie poruszony temat zrównoważonej mobilności w mieście oraz zaprezentowane działania promujące zrównoważony rozwój.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use