SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON TOURISM

Sustainability is the key to long-term success of any development. Emphasis will be placed on tourism in the context of sustainable development of rural areas.

On 3.6. 2016 Friday LAG “Adrion” is open for consultation to anyone who wants to learn how to improve the sustainable development of rural tourism with the use of EU funds. Sustainability is the key to long-term success of any development. This consultation will be held to inform local producers about the possibilities of co-financing tourism projects in rural areas, and the possibilities of developing the tourist offer on farms from EU funds. Emphasis will be placed on tourism in the context of sustainable development of rural areas since tourism is an important link in the chain of sustainable development. During the consultation, participants will be informed about the possibilities of using renewable energy sources, and how to farmeconomy easier and more simple put in the service of rural development. Other objectives of consultations are encouraging local, authentic and ecological production, conservation of local traditions and customs, and motivation of young people to stay in the countryside.Dana 3.6. 2016. u petak LAG "Adrion" otvoren je za savjetovanje svima koji žele naučiti kako poboljšati održivi razvoj ruralnog turizma uz korištenje sredstava iz EU fondova. Održivost je ključ dugoročnog uspjeha svakog razvoja.Ovo savjetovanje će se održati s ciljem informiranja lokalnih proizvođača o mogućnostima sufinanciranja turističkih projekata na ruralnim prostorima, te o mogućnostima razvijanja turističke ponude na poljoprivrednim gospodarstvima iz EU fondova. Naglasak ćemo staviti na turizam u kontekstu održivog razvitka ruralnih područja budući da turizam predstavlja važnu kariku u lancu održivog razvoja. Tijekom savjetovanja sudionici će biti informirani i o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije, te kako poljoprivredna gospodarstva lakše i jednostavnije staviti u službu ruralnog razvoja. Ostali ciljevi savjetovanja su poticanje lokalne, autohtone i ekološke proizvodnje, očuvanje lokalne tradicije i običaja, te motiviranje mladih za ostanak na selu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use