Support for the cities in sustainable urban mobility planning

At the conference, four topic guides containing recommendations for effective planning of sustainable urban mobility in Croatia, Bosnia and Herzegovina and the Czech Republic will be presented.

At the conference, four topic guides containing recommendations for effective planning of sustainable urban mobility in Croatia, Bosnia and Herzegovina and the Czech Republic will be presented. The conference is intended for representatives of cities, universities, civil society organizations and other stakeholders dealing with sustainable urban mobility.Na konferenciji će biti predstavljena četiri tematska priručnika koja sadrže preporuke za učinkovito planiranje održive urbane mobilnosti u Hrvatskoj, BiH i Češkoj. 


Konferencija je namijenjena predstavnicima gradova, fakulteta, organizacija civilnog društva i drugim dionicima koji se bave održivom urbanom mobilnošću. 


Planovi održive urbane mobilnosti (eng. Sustainable urban mobility plan, SUMP) važni su strateški dokumenti koji pomažu u osiguravanju održivog razvoja urbanih sredina. Pažljivim odabirom mjera te njihovom implementacijom zadovoljavaju se potrebe stanovnika za mobilnošću te se osigurava bolja kvaliteta života u gradovima, ali i njihovoj okolini.


Preporuke su izrađene kao dio aktivnosti projekta CLIMASUM kojim se nastojalo prenijeti dobre prakse planiranja i implementacije održive mobilnosti te poboljšati kapacitete relevantih dionika uključenih u taj proces.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use