Summer solstice celebration of ethnic minorities in Estonia

Summer solstice celebration of ethnic minorities living in Estonia.

Several nationalities, including Estonians, celebrate the Midsummer’s Eve. However, among us there are also many representatives of nationalities who do not celebrate Midsummer’s Eve, but who still have an important place for summer solstice in their folk calendar.

According to the beliefs of many nations, the summer solstice is a time full of magic when you can secure a bright future for yourself by fulfilling the right rites, dancing and singing. For this occasion we invite the representatives of several communities, to have a joyful summer party together. All visitors are welcome to listen and participate. Mitmed rahvused, sealhulgas eestlased, tähistavad suvel jaanipäeva. Meie hulgas on aga ka paljude rahvuste esindajaid, kes küll jaanipäeva ei pea, kuid kelle rahvakalendri kombestikus on suvisel pööripäeval siiski oluline koht.


Paljude rahvaste uskumuste kohaselt on just suvine pööripäev täis maagiat, mil saab õigeid rituaale täites, tantsides ja lauldes endale helget tulevikku kindlustada. Sel puhul kutsumegi erinevate kogukondade esindajaid kokku, et pidada maha üks meeleolukas suvepidu. Kõik külalised on oodatud kuulama, vaatama ja ise kaasa lööma.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use