Seminar: “Ecological and innovative solutions in the agricultural farm and farm tourism”

Wzorem ubiegłego roku, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego i Urząd Gminy Mielno wspólnie organizuje seminarium propagujące poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach wiejskich.

The seminar is aimed towards the inhabitants of the rural and touristic areas.Our aim is to promote ecological and innovative solutions for energy efficiency in agricultural farms, including the environmental objectives in the Rural Development Programme 2014-2020.Issues that will be presented are: using renewable energy sources and natural materials in construction, advantages of green roofs, green roof and solar photovoltaic systems, and the subsidy possibilities of investing in renewable energy sources. Seminarium adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich i ma na celu propagowanie ekologicznych i innowacyjnych rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej w gospodarstwach rolnych i agroturystycznych, z uwzględnieniem celów środowiskowych i priorytetów zawartych w PROW 2014-2020. Przedstawione zostaną zagadnienia , takie jak: wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz naturalnych materiałów w budownictwie, zielone dachy, zintegrowane systemy modułów pV i zielonych dachów, dofinansowanie instalacji OZE.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use