SD Polish Roadshow #3 – Agenda 2030

30 maja zapraszamy do udziału w konferencji SD Polish Roadshow #3 -Agenda 2030
na Wydziale Zarządzania UW, Szturmowa 1/3 sala B104.

In connection with the European Week for Sustainable Developmentwe invite to a conference SD Polish Roadshow #3, which will be held May 30, at the Faculty of Management of the University of Warsaw (B104), Szturmowa str. 1/3, Warsaw.The conference SD Polish Roadshow #3 is an event that promotes sustainable development and institutions implementing and supporting this concept.As part of this conference we are planning four panel sessions with a common theme: SD Polish Roadshow #3, Agenda 2030.Invited to participate are representatives of business, public institutions,regional development agencies, NGOs, science, education, training,all those who are or wish to be involved in the sustainable development.W związku z Europejskim Tygodniem Zrównoważonego Rozwojuzapraszamy do udziału w konferencji SD Polish Roadshow #3,która odbędzie się 30 maja  na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (B104) przy ulicy Szturmowej 1/3 w Warszawie.Konferencja SD Polish Roadshow #3 jest wydarzeniem promującymzrównoważony rozwój (ZR) oraz instytucje wdrażające i wspierające tę koncepcję.W ramach tej konferencji planujemy cztery sesje panelowe, o wspólnym temacie: Polska droga do ZR , Agenda 2030.Do udziału zapraszamy przedstawicieli: biznesu, instytucji publicznych,agencji rozwoju regionalnego, NGOs, nauki, edukacji, szkoleń,wszystkich, którzy są lub chcą być zaangażowani w zrównoważony rozwój.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use