Sajam razmjene

Učenici prikupljaju proizvode koje više ne žele. Prikupljeni proizvodi koji su u dobrom stanju se mogu zamijeniti na Sajmu razmjene drugim, željenim proizvodima.

A trade fair is a community bartering event that promotes reuse, or less discarding of products. Trade fairs provide the perfect opportunity for young people to get rid of products they no longer want and, on the other hand, get free products that are still in good condition. In this way, we encourage young people to consume rationally, make maximum use of products and reduce waste in the community.Sajam razmjene je događaj trampe u zajednici koji promiče ponovnu upotrebu, odnosno manje odbacivanja proizvoda. Sajmovi razmjene mladima pružaju savršenu priliku da se riješe proizvoda koje više ne žele te, s druge strane, da dobiju besplatne proizvode koji su još uvijek u dobrom stanju. Mlade tako potičemo na racionalnu potrošnju, maksimalnu iskoristivost proizvoda i smanjenje otpada u zajednici.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use