Sačuvajmo prošlost za zelenu budućnost

Podijelit će se 200 kloniranih sadnica višestoljetne ivanečke lipe građanima, poduzetnicima, ustanovama, udrugama. Lipa datira s početka 14. st. Održat će se edukativne i promotivne aktivnosti.

The City of Ivanec, together with Poslovna zona Ivanec d.o.o., organizes the activity of distributing the seedlings of the famous Ivanec linden tree, more than 600 years old. In 2019, the Croatian Forest Research Institute cloned the oldest linden tree in Ivanec, and its seedlings are ready for transplanting. As part of the European Sustainable Development Week, about 200 seedlings will be distributed to citizens, entrepreneurs, schools and kindergartens. This eco-educational action will contribute to the enrichment of the natural resources of the area and contribute to sustainable development in the segment of climate challenges. 3 separate activities are planned – education on the sustainable development concept and its main global goals, pre-registration for linden seedlings and finally the division of seedlings. Extensive promotional activities through various channels are planned for the entire duration of the campaign, from September 21 to October 8.Grad Ivanec zajedno s gradskom tvrtkom Poslovnom zonom Ivanec d.o.o. organizira aktivnost podjele sadnica poznate ivanečke lipe, stare više od 600 godina. Hrvatski šumarski institut klonirao je 2019. g. najstariju ivanečku lipu te su njezine sadnice spremne za presađivanje. U sklopu Europskog tjedna održivog razvoja 200-tinjak sadnica podijelit će se građanima, poduzetnicima, školama, vrtićima. Navedena eko – edukativna akcija doprinijet će obogaćivanju prirodnih resursa područja te doprinijeti održivom razvoju u segmentu klimatskih izazova. Planirane su 3 zasebne aktivnosti – edukacija o novom i relativno nepoznatom pojmu održivog razvoja te o njegovim glavnim globalnim ciljevima, predbilježbe za sadnice lipe te na kraju podjela sadnica. Građanima bit će dan kratki pregled najzanimljivijih informacija o ivanečkoj lipi, zasađenoj početkom 14. st. Za cijelo vrijeme trajanja kampanje, od 21. rujna do 8. listopada, planirane su opsežne promotivne aktivnosti putem različitih kanala.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use