Redizajniraj!2020

Project Redizajniraj!2020 promotes values of sustainable developement. Students will show several ways of redesigning old clothes through workshops, and will be accompanied with a contest.

The Trade and Textile School in Rijeka organizes virtual workshops and a competition entitled “Redesign!2020 ”in which participants will redesign old garments that would end up in the waste to create new usable garments and fashion accessories. The aim of the project is to spread awareness about the amount of waste generated by the fashion industry and by promoting the idea of ​​redesigning and repairing old clothes to reduce the amount of waste and extend the life of clothing.

For the competition, photos of redesigned clothing items must be sent to the e-mail address of School, and published on social networks with the hashtags #Let’sBeSustainable #ESDW2020 #Redesign!2020

Competition proposals and awards will be published on Facebook and the official website of the Trade and Textile School.

Ideas for redesign will be published on the school blog “Fashion Classroom” in the form of a tutorial that will be made by our students majoring in Tailor and Clothing Designer.Trgovačka i tekstilna škola u Rijeci organizira virtualne radionice i natječaj za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom „ Redizajniraj! 2020“ u kojoj će sudionici redizajnom starih odjevnih predmeta koji bi završili u otpadu izraditi nove uporabne odjevne predmete i modne dodatke. Cilj projekta je širenje svijesti o količini otpada koju stvara modna industrija te promicanjem ideje redizajniranja te popravaka stare odjeće smanjiti količinu otpada i produžiti životni vijek odjevnih predmeta.

Za natječaj, fotografije redizajniranih odjevnih predmeta potrebno je poslati na e-mail adresu Trgovačke i tekstilne škole , te objaviti na društvenim mrežama uz hashtagove #BudimoOdrživi #ESDW2020 #Redizajniraj!2020

Propozicije natječaja i nagrade biti će objavljene na facebook i službenim stranicama Trgovačke i tekstilne škole.

Ideje za redizajn objavljivati će se na školskome blogu "Modna učionica" u obliku tutoriala koje će izrađivati naši učenici smjera Krojač i Dizajner odjeće.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use