Promotion of Greener Cleaning in County Kilkenny

Kilkenny County Council will promote the Greener Cleaning Guide from www.mywaste.ie across the library service to encourage the public to use less hazardous home cleaners.

Play an active part in Sustainable Development Goals Week, drop into your local library and pick up a free “Greener Cleaning Guide” along with labels which provide eco-friendly recipes that can be applied to empty spray bottles and jars to help with their safe storage. Decreasing hazardous materials in your home is good for your health, purse and the environment and contributes to the Climate Action and Responsible Consumption and Production sustainable development goals. Glac páirt ghníomhach i Seachtain na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, buail isteach chuig do leabharlann áitiúil agus bailigh “Treoir Glantacháin níos Glaise” saor in aisce mar aon le lipéid a sholáthraíonn oidis atá neamhdhíobhálach don chomhshaol gur féidir a chur i bhfeidhm ar bhuidéil spraeála fholmha agus prócaí chun cabhrú lena stóráil shábháilte. Tá laghdú na n-ábhar guaiseach i do theach chun tairbhe a dhéanamh do do shláinte, do sparán agus don chomhshaol agus cuireann sé leis na spriocanna maidir le Gníomhú ar son na hAeráide agus Tomhaltas agus Táirgeadh Freagrach maidir le Forbairt Inbhuanaithe.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use