Pop-Up Exhibition + Lunch Seminar: ViAdventures & the SDGs

Lunch talk and SDG Pop-Up Exhibition in the courtyard of Valand Academy – Glashuset on Tuesday the 4th of June 12:00 – 13:00
Register here: https://bit.ly/2M2tIFY

Join our lunch talk to learn more about the “Sustainability Adventure” program & stories of the 13 travellers that ViA trained over the past few years to become SDG-reporters. To enable a meaningful travel experience, they virtually partnered with schools in their home countries to embark on a “Sustainability Adventure” together.

We will share a light lunch, dream a little of a better world and have an open and critical discussion on the potential of using slow travelling as a way:

– to teach our children about sustainable development in a pedagogical and playful way

– to produce images and stories that honour the diversity of solutions & change paths around the world and gives an equal voice to travellers from all kind of possible backgrounds.

The lunch talk and exhibition is open to all organisations and individuals working in or interested in the fields of travelling, tourism, photography, education for sustainable development, e-learning tools and/or developing social business models.Vi ska titta på bilderna från de 13 resenärer som ViA har utbildat de senaste åren för att bli SDG/Globala målen-reportrar. För att möjliggöra en meningsfull reseupplevelse samarbetade de med skolor i sina hemländer för att inleda ett "Sustainability Adventure" tillsammans.

Vi delar en lätt lunch, drömmer lite om en bättre värld och har en öppen och kritisk diskussion om möjligheten att använda långsamt resande för att:

- undervisa barn om hållbar utveckling på ett pedagogiskt och lekfullt sätt 

- producera bilder och berättelser som hyllar mångfalden av lösningar och sociala och miljövänliga förändringsvägar runt om i världen och ger lika röst till resenärer och barn från alla möjliga bakgrunder.

Lunchsamtalet och utställningen är öppen för alla organisationer och personer som arbetar med eller är intresserade av resor, turism, fotografi, utbildning för hållbar utveckling, e-lärande verktyg eller utveckling av sociala affärsmodeller.

Länk till registrerin:  https://bit.ly/2M2tIFY

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use