Polish Fruits at Work

Once a month, ORLEN CUK employees will receive an email describing the advantages of eating Polish fruits. At the same time baskets with fruits will be distributed among all employees.

Once a month, till the end of 2019, all ORLEN CUK employees will receive an email describing the advantages of eating Polish fruits. Every month a different fruit will be described. Together with communication on every kitchen employees will have baskets with fresh seasonal Polish fruits. The first week of this action is planned for 30.05-05.06 and will be a part of “Sustainable Development Week”.

This action goals are:

– to promote a healthy lifestyle

– less sick leaves rate and better atmosphere at work (according to WHO people who regularly eat fruits report sick leaves 40% less than those who don’t eat fruits)

– better effectiveness at work

– to motivate employees

– to increase ORLEN CUK competitive advantage

Companies who want to be seen as best in class have to care about their employees and promote a healthy lifestyle, wellbeing, creativity and effectiveness.Raz w miesiącu, do końca 2019 roku, pracownicy ORLEN CUK otrzymywaliby maila z informacją o korzyściach płynących z jedzenia Polskich owoców – w każdym miesiącu będzie to inny Polski owoc i komunikacja o innej treści.

Oprócz tego raz w miesiącu w pomieszczeniach kuchennych stawiane byłyby dla Pracowników kosze z sezonowymi Polskimi owocami.

Pierwszy termin akcji odbyłby się w ramach akcji „Tydzień Zrównoważonego Rozwoju”, która zaplanowana jest w okresie od 30 maja do 05 czerwca.

Akcja miałaby na celu:

Ø promocję zdrowego lifestyle’u,

Ø niższą absencję i przyjemną atmosferę - według WHO regularne spożywanie owoców może zredukować poziom absencji wśród pracowników o 40%,

Ø wyższą wydajność Pracowników,

Ø apetyczny motywator,

Ø zadowolenie Pracowników,

Ø przewagę nad konkurencją,

Ø wartość dodaną w procesach HR.

Korzyść:

Inwestycja, która zwraca się nie tylko w rozliczeniach. Dbałość o zdrowie pracowników to wpływanie na ich pozytywny rozwój, samopoczucie, kreatywność i wydajność. Zdrowa przerwa w pracy jest nie tylko ważna dla ciała ale i dla

umysłu. Pozwala to stworzyć komfortowe warunki pracy zespołu, który będzie jeszcze lepiej realizował swoje zadania.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use