Papir pravimo, maštu slavimo / MAKING PAPER, CELEBRATING IMAGINATION

Učenici će pod vodstvom profesorica izrađivati reciklirani papir na kojemu će potom slikati i iskazivati svoju kreativnost. Od učeničkih radova oblikovat će se izložba u prostoru škole.

Making paper, celebrating imagination

Over the course of the project, several workshops will be held. The first is dedicated to recycling paper, where students learn how to make recycled paper from used paper and paper scraps. Professors show the procedure, while the students observe and later make the paper themselves, with the help of their professors. When the paper sheets have dried on the ready-made painting material, the students will show their tempera painting skills. Painting workshops will be held in the school library under the librarian’s guidance. The librarian will collect and set up the students’ works into an exhibition that will be showcased in the school hall. This project helps students master the skills of making recycled paper and express their creativity and imagination. Furthermore, use of colour enables them to express their emotions and inner worlds. The exhibition enriches the school space, which exudes a warm and pleasant work atmosphere as well as a great place to spend free time.Papir pravimo, maštu slavimo

U projektu će se održati nekoliko radionica. Prva je posvećena recikliranju papira, na kojoj učenici iz potrošenoga i izrezanog papira uče izrađivati reciklirani papir. Profesorice im pokazuju postupak, a učenici promatraju i potom sami izrađuju papir uz njihovu pomoć. Nakon što se listovi osuše na dobivenom materijalu za slikanje učenici će pokazati svoje vještine slikanja temperom. Radionice slikanja održavat će se u školskoj knjižnici uz vodstvo knjižničarke. Učeničke radove knjižničarka će oblikovati u izložbu koja će biti postavljena u prostoru škole. Ovim projektom učenici ovladavaju vještinama izrade recikliranog papira i izražavaju svoju kreativnost i maštu, a bojom iskazuju svoje emocije i unutarnji svijet. Izložbom učeničkih radova u školi oplemenjuje se prostor škole koja odiše toplim i ugodnim ozračjem za rad i boravak u njoj

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use