Panel Discussion “Culture, Cities and Sustainable Development”

Panel discussion about contribution and importance of culture for sustainable development of cities, by ODRAZ-Sustainable Community Development and Croatian Association of Towns, Zagreb, 30 May

ODRAZ-Sustainable Community Development and Croatian Association of Towns will organise panel discussion about influence, contribution and importance of culture and cultural heritage for sustainable development of cities and on the place culture takes in the lives of citizens.

Questions that will be discussed:

  • culture as a necessary condition for sustainable development;
  • the importance of culture and cultural heritage for the city’s identity;
  • the effects of culture on the transformation of cities;
  • culture as an instrument of integration and inclusion;
  • the importance of dialogue between the authorities and civil society and other relevant stakeholders.

Participants in the panel are, among others, Mladen Obad Ščitaroci and prof. Bojana Bojanić, Faculty of Architecture, Zagreb.

Panel discussion is financed by the European Regional Development Fund (URBACT III).Pridružite nam se na panel raspravi koju ODRAZ-Održivi razvoj zajednice organizira u suradnji s Udrugom gradova u RH (Nacionalna URBACT točka) povodom Europskog tjedna održivog razvoja (ETOR) i Europske godine kulturne baštine. Tema panel rasprave je utjecaj, doprinos i važnost kulture i kulturne baštine za održivi razvoj gradova te mjesto koje kultura zauzima u životu stanovnika grada. Rasprava će se održati 30. svibnja 2018. u 12:00 sati u HKD Napredak (Bogovićeva 1, Zagreb). Rok za prijavu je 25. svibnja 2018.

Pitanja koja ćemo raspraviti

• kultura kao nužan uvjet održivog razvoja;

• važnost kulture i kulturne baštine za identitet grada;

• učinci kulture na preobrazbu gradova;

• kultura kao instrument integracije i inkluzije

• važnost dijaloga vlasti s civilnim društvom i drugim relevantnim dionicima.

U panelu sudjeluju, između ostalog, akademik Mladen Obad Ščitaroci i prof. Bojana Bojanić, Arhitektonski fakultet Zagreb.

Panel rasprava financirana je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa URBACT III.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use