Õuesõppepäev Käinas!

Käina kooli Õuesõppepäev!

In order to develop physical activity, there is a bicycle trip from the school to Suuremõisa. After the hike, several workshops on nature conservation and cultural heritage will take place. Young people will be introduced to ancient park trees, there will be an excursion to Suuremõisa Castle and to clay and glass house. In addition, older classes can get see the Pühalepa Church, wooden buildings and garden design and equipment, stone sowing and Vanapagana stone.Kehalise aktiivsuse arendamiseks toimub jalgrattamatk kooli juurest Suuremõisa. Peale matka toimuvad mitmed töötoad loodushoiu ning kultuuripärandi teemadel. Noortele tutvustatakse iidseid pargipuid, toimub ekskursioon Suuremõisa lossi ning savi ja klaasikotta. Lisaks on vanematel klassidel võimalik tutvuda Pühalepa kiriku, puitehitiste ning aiakujunduse ning seadmetega, tutvutakse kivikülvi ja Vanapagana kiviga. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use