Oru Põhikooli õunamoosi keetmise projekt!

Õunamoosi keetmise projekt

Apple jam cooking project. The school decided to cook jam with the students. The apple trees in the school do not bear much fruit yet, but in the homes the students have apples under the trees that would otherwise spoil. Students bring apples to the school, the school adds sugar and boils the jam together. The jam is used in the school canteen and is made as souvenirs or souvenirs for the school guests.Õunamoosi keetmise projekt. Kooli otsustas koos õpilastega moosi keeta. Kooli õunapuud veel palju vila ei kanna, aga kodudes on õpilastel puude all õunu, mis muidu lihtsalt rikneksid. Õpilased toovad kooli õunu, kool lisab omalt poolt suhkru ja ühiselt keedetakse moos. Moosi kasutatakse kooli sööklas ja tehakse suveniirideks või meeneteks kooli külalistele.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use