Open day at the tram depot

Visiting tram depot facilities. Familiarizing with the daily trams exploitation.

Visiting tram depot facilities. Familiarizing with the daily trams exploitation.Familiarizing with the tradition of the company – visiting the museum of trams.Retro tram ride, city play, knowledge contest about the Miejski Zakład Komunikacji w ToruniuZwiedzanie obiektów zajezdni tramwajowej połączone z zapoznaniem się z codzienną eksploatacją wozów tramwajowych.Zapoznanie się z tradycją firmy - zwiedzanie muzeum zakładowego.Przejazd tramwajem turystycznym retro, gra miejska, konkurs wiedzy o Miejskim Zakładzie Komunikacji w Toruniu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use