Omogucimo hrastu rast ! (Let the oak grow!)

Ocuvajmo ugrozeni hrast na poplavnim nizinama uklanjanjem invazivnih vrsta. Preserving endangered native oak by removing invasive species.

Brod Ecological Society-BED with its volunteers and members of Pasturing Community Veterans Cooperative Eko-Gajna is conducting an action of removal of invasive species in order to allow native oak trees to survive on the protected flooded landscape Gajna.Bez prirodnih poplava na vlažnim staništima dolazi do sukcesije tj smjene vrsta poput hrasta lužnjaka i jasena prema vrstama umjereno suhih staništa koje su daleko manje kvalitete. Poplave nadomještaju manjak oborina tipičan i sve češći u nizinama, naročito u svjetlu klimatskih promjena. Dijelove Gajne na kojima se stoka ne zadržava zauzima invazivna biljna vrsta Amorpha fruticosa i na tom dijelu je potrebno „pomoći“ autohtonim vrstama drveća da stvore prostor u kojem bi mogle rasti. Brodsko ekološko društvo-BED ove godine sa volonterima i članovima pašnjačke zajednice Eko-Gajna planira očistiti prostor oko samoniklih mladica hrasta lužnjaka i pomoći u očuvanju biološke raznolikosti. Akcija je u skladu uvjeta zaštite prirode na Gajni koja nalaže da se prilikom obnove kulture pašnjaka/livada ostavljaju grupacije visokih stabala ili autohtonih vrsta grmlja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use