Office of the Planning Regulator (Staff-Only Event): Sustainable Development Goals (SDG) All-Day Bake Sale & Coffee Round-table

The Office of the Planning Regulator is hosting a staff-only event in recognition of Sustainable Development Goals (SDG) Week 2023. This event includes an all-day bake sale & SDG coffee round-table.

For Sustainable Development Goals Week 2023, the Office of the Planning Regulator is holding a Staff-only All-day Bake Sale & SDG Coffee Round-table discussion in support of the UN Joint SDG Fund.

Each team represented will have a nominated person present for 5-15 minutes regarding the work of team and / or overview of specific piece of work, and outline of the impact in relation to SDGs / climate actionMaidir le Seachtain na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe 2023, tá Oifig an Rialaitheora Pleanála ag reáchtáil plé Comhchoiste Díolachán Bácála agus Caife uile-lae amháin chun tacú le Ciste seachtaine chomh-Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe.


Beidh duine ainmnithe i láthair ag gach foireann a ndéantar ionadaíocht orthu ar feadh cúig nó cúig nóiméad déag maidir le hobair a bhfoirne aonair. Tabharfaidh gach duine forléargas ar phíosa oibre ar leith, agus tabharfar breac-chuntas ar thionchar na Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe agus na gníomhaíochta ar son na haeráide.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use