Očuvanje života na zemlji

Namjera nam je kod učenika osvijestiti spoznaju o međudjelovanju u prirodi i utjecaju naših svakodnevnih radnji na okoliš.

We want to make students aware of the importance of the connection between people in the community and the value and need for diversity in nature.

By visiting a shelter for neglected and endangered animals and by donating food to animal shelters, we will encourage students’ awareness of the importance of nature and the need for its protection.

By organizing exercise in the fresh air, outdoor team games and nature walks, we will develop students’ awareness of the necessity of staying in unpolluted nature to preserve health and lead a healthy and happy life.

Through workshops and games to practice non-violent conflict resolution, they will gain knowledge about their importance in the community, the importance of harmonious relationships, the need for social justice and general well-being.

We will try to teach students by example, lectures and workshops that daily small changes in the behavior of each of us can significantly affect the amount of waste and energy we consumeŽelimo kod učenika osvijestiti važnost povezanosti ljudi u zajednici te vrijednost i potrebu postojanja raznolikosti u prirodi.

Posjetima skloništu za nezbrinute i ugrožene životinje te doniranjem hrane skloništima za životinje kod učenika ćemo poticati svijest o važnosti prirode i o potrebi njene zaštite.

Organiziranjem vježbanja na svježem zraku, momčadskih igara na otvorenom te šetnji prirodom razvijat ćemo kod učenika svijest o nužnosti boravka u prirodi koja nije zagađena za očuvanje zdravlja i provođenje zdravog i sretnog života.

Radionicama i igrama uvježbavanja nenasilnih rješavanja sukoba stjecat će znanja o svojem značaju u zajednici, važnosti skladnih odnosa, potrebom društvene pravde i opće dobrobiti.

Nastojat ćemo primjerom, predavanjima i radionicama podučiti učenike da svakodnevne male promjene u ponašanju svakoga od nas mogu bitno utjecati na količinu otpada i energije koju potrošimo.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use