NORDIC GREEN TO SCALE 2 IN RIGA

Join us in Riga on 30 May to learn how Latvia could benefit from existing climate solutions!
Register here: https://www.lyyti.fi/reg/Nordic_Green_to_Scale_10_lowcarbon_solutions_for_Latvia_8518

Green to Scale is a series of analysis projects that have highlighted the potential of scaling up existing climate solutions. Nordic Green to Scale 2 zooms in on selected countries, analysing the potential of scaling up existing climate solutions in two regions: the Baltic countries, Poland and Ukraine in Europe; and Kenya and Ethiopia in East Africa. For both groups, ten different solutions particularly promising for the region have been selected out of the ones included in the previous studies.

The analysis covers the emission reduction potential, costs and savings as well as co-benefits of scaling up the selected solutions. In addition, the study looks at the country-specific circumstances for implementing the solutions, including providing policy recommendations tailored to the needs of each country.

The results of the analysis for Latvia will be released in Riga on 30 May to learn how Latvia could benefit from existing climate solutions! The event focuses on reflecting the key findings of the analysis to local conditions in Latvia, and discussing the analysis-based policy recommendations and investment and business opportunities arising for Latvia from scaling up effective low-carbon solutions. The event is organised by Sitra, in collaboration with the Nordic Council of Ministers Office in Latvia, Nordic Investment Bank and Latvian Institute of Physical EnergeticGreen to Scale sevī ietver virkni izpētes projektu, kuros tiek aplūkots eksistējošu klimata risinājumu adaptēšanas un izvēršanas potenciāls. Nordic Green to Scale 2 īpašu uzmanību pievērš atsevišķām valstīm, analizējot divus pasaules reģionus: Eiropā – Baltijas valstis, Poliju un Ukrainu; Austrumāfrikā – Keniju un Etiopiju. No agrāk tapušiem pētījumiem katrai no šīm grupām tika izvēlēti desmit dažādi risinājumi ar vislielāko potenciālu konkrētajam reģionam.

Pētījums aptver izmešu samazinājuma potenciālu, izmaksas un ietaupījumus, kā arī papildieguvumus, kurus sniedz izvēlēto risinājumu izvēršana. Tāpat pētījumā tiek ņemta vērā katras valsts specifika, kas varētu ietekmēt risinājumu ieviešanu, līdz ar ko tajā piedāvātās nostādņu rekomendācijas ir pielāgotas katras aplūkotās valsts īpatnībām.

Pasākumā tiks prezentēti izpētes rezultāti, kas ir aktuāli Latvijas kontekstā. Tiks diskutēts par izpētē balstītām rekomendācijām, kā arī investīcijām un biznesa iespējām, ko Latvijai pavērtu efektīvu mazoglekļa risinājumu izvēršana lielākā mērogā. Pasākumu organizē Somijas investīciju fonds Sitra sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes biroju Latvijā, Ziemeļvalstu Investīciju banku un Latvijas Fizikālās enerģētikas institūtu.

https://www.lyyti.fi/reg/Nordic_Green_to_Scale_10_lowcarbon_solutions_for_Latvia_8518

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use