Navigating Ordinary Things

Highlighting the barriers that people with disabilities face in ‘Navigating Ordinary Things’

Sligo Disabled Persons Organisation, supported by Sligo PPN have undertaken an exercise to explore the barriers that exclude people with disabilities from accessing core services and navigating the public realm. The research takes the form of a series of social media videos featuring the community of Sligo. Each video focuses on a different ‘barrier’ and explores the impact that it has on people in terms of their ability to live in Sligo. The videos are being launched on 19th September in The Model with a theatre screening and panel discussion.Thug Eagraíocht do Dhaoine faoi Mhíchumas Shligigh, le tacaíocht ó PPN Shligigh, faoi chleachtadh chun iniúchadh a dhéanamh ar na bacainní a chuireann cosc ​​ar dhaoine faoi mhíchumas ó rochtain a fháil ar sheirbhísí lárnacha agus dul i dteagmháil leis an bhfearann ​​poiblí. Tá an taighde i bhfoirm sraith d’fhíseáin ar na meáin shóisialta a léiríonn pobal Shligigh. Díríonn gach físeán ar ‘bhac’ eile agus déanann sé iniúchadh ar an tionchar a bhíonn aige ar dhaoine ó thaobh a gcumas cónaí i Sligeach. Tá na físeáin á seoladh ar 19 Meán Fómhair in The Model le léiriú amharclainne agus plé painéil.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use