MOJ GRAD – MOJA ODGOVORNOST

Cilj projekta je potaknuti učenike na aktivno sudjelovanje u pridonošenju kvalitetnog i održivog razvoja lokalne zajednice.

– students will learn about the  sustainable development goals

– they will research and document positive examples of city management

– investigate and document the areas where intervention is needed

– propose measures that can influence the improvement of the quality of life in the community

– present the work on school’s web page and to local goverment- učenici će se upoznati s ciljevima održivog razvoja

- istražiti će i dokumentirati pozitivne primjere upravljanja gradom

- istražiti će i dokumentirati prostore na  kojima treba intervenirati

- predložiti mjere koje mogu utjecati na poboljšanje kvalitete života u zajednici

- prezentirati rezultate na web stranici škole i lokalnoj upravi

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use