Maim koracima do rezultata (Small steps to results)

Aktivnostima planiramo povećati svijest o održivosti kod roditelja i u zajednidici.

We are planning to plant a fruit tree in the yard of the kindergarten, and to plant medicinal plants. Through an educational leaflet, we will invite parents to use a bicycle when bringing their child to and from kindergarten instead of using a car in the week of September 18 – 22, 2023.Planiramo sadnju jedne voćke u dvorištu vrtića, te sadnju ljekovitog bilja. Roditelje ćemo putem edukativnog letka pozvati da u tjednu od 18. - 22. 9. 2023. koriste bicikl prilikom dovođenja i odvođenja djeteta iz vrtića umjesto korištenja automobila.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use