Mad City Happening 2018

Mad City international urban planning happening in Riga, Latvia on May 31 – June 1, 2018

Consider this a happening, a sparkling and flavourful event for urban

planners and the like. Quality interactions, active networking, constant

challenging and questioning, different future visions, relaxing and

having fun.

 

A two-day long international happening (a non-conference) dedicated

to unusual ideas for the future development of cities will take place in

two unique venues in Riga – “Godvil” in the territory of former factory

“VEF” (May 31st) and VEF Culture Palace (June 1st).

 

First day shaped around lectures and pitches by world-class experts +

panel discussions about different visions of development with

speed-dating elements. Second day designed as a full-on urban planning hackathon for the former industrial neighborhood “VEF” and its surrounding area. The winning team will receive a prize of 10,000 € !Uztveriet šo kā hepeningu, dzirkstošu un garšpilnu pasākumu pilsētplānotājiem un viņu draugiem. Kvalitatīvas sarunas, aktīva tīklošana, nemitīgi izaicinājumi un izjautāšana, dažādas nākotnes vīzijas, atpūta un jautrība.

 

Divu dienu starptautisks hepenings (ne konference), kas veltīts neparastām idejām pilsētu nākotnes attīstībai, norisināsies divās unikālās vietās Rīgā – “Godvil” telpās bijušās “VEF” rūpnīcas teritorijā (31.maijs) un VEF Kultūras pilī (1.jūnijs).

 

Pirmā diena veidota ap pasaules klases ekspertu lekcijām, kā arī diskusijām par dažādām attīstības vīzijām. Otrā diena būs pilsētas plānošanas hakatons, kas veltīts bijušās rūpnīcas “VEF” teritorijai un tās apkārtnei. Uzvarētāju komanda saņems 10 000 eiro balvu!

 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use