Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Simisalust Matsimäele

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike from Simisalu to Matsimäe

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Simisalust Matsimäele. 7,5 km pikkune rada kulgeb läbi soosaartel asunud endiste talukohtade ning üle Seli raba. 


Buss väljub kell 9.00 Türi Kultuurikeskuse parklast, kell 9.15 Paide muusika- ja teatrimaja parklast, tagasi kell 16.45 Paides ja 17.00 Türil. 


Matkajuht Tarmo Mikussaar. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Piret Eensoo, piret.eensoo@keskkonnaamet.ee, tel 384 8688

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use