Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Sänna Taevarajal

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Sänna Taevarada

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Sänna Taevarajal, tutvume Sänna kultuurimõisas permakultuuri põhimõtetega ning vestlusringis arutleme igaühe loodushoiu teemal. 


Matkajuht Hendrik Noor. 


Matka pikkus 5 km. Buss väljub kell 9.00 Räpina Keskväljakult kell 9.30 Põlvast EDU Keskuse parklast, tagasi kell 14.30 Põlvas, kell 15.00 Räpinas. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Mari Kala, mari.kala@keskkonnaamet.ee, tel 799 0914

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use