Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Lemmjõe keelemetsas

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Lemmjõe

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Lemmjõe keelemetsas. 


Matkajuht Edu Kuill. 


Buss väljub kell 17.00 Viljandi bussijaama parklast, tagasi kell 22.00. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Krista Kingumets, krista.kingumets@keskkonnaamet.ee, tel 5562 4391

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use