Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Kassari ja Orjaku külades ja looduspaikades

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Kassari and Orjaku villages and nature sites

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Retk Kassari ja Orjaku külades ja looduspaikades. 


Matkajuht Inna Lepik. Buss väljub kell 11.15 Kärdla vana tuletõrjemaja parkast, tagasi kell 17.15.


Registreerimine: Karin Lindroos, karin.lindroos@keskkonnaamet.ee

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use