Looduskaitsekuu “Igaühe loodushoid” matk Alutaguse rahvuspargis

Nature Conservation Month “Everybody’s Nature Preservation” hike in Alutaguse National Park

Everyone’s nature conservation is voluntary and conscious act that contributes to the conservation of species and their habitats. Smart choices in everyone’s home garden, village or town are important to maintain our biodiversity.Igaühe loodushoid on iga vabatahtlik ja teadlik tegu, mis aitab kaasa liikide ja nende elupaikade säilimisele. Targad valikud igaühe koduaias, -külas või -linnas on olulised, et hoida meie elurikkust.


Matkame Alutaguse rahvuspargis. Käime Tärivere mäel ja Kotka matkarajal. 


Matkajuht Marko Pomerants.


Buss väljub kell 9.30 Rakvere Aqva veekeskuse parklast, tagasi kell 15.30. Kell 10.30 kohtume Tärivere mäe parklas autoga tulijatega. 


Kaasa oma leivakott!


Registreerimine: Kerli Kõue, kerli.koue@keskkonnaamet.ee, tel 5689 0442

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use