Lika Destination – smart sustainable destination – Održivi razvoj u školi

U urbanom vrtu škole posaditi ćemo s 20-ak učenika lavandu, koju će kasnije brati, prerađivati i prodavati. Tijekom sadnje ispričati će im se važnost održivog razvoja s naglaskom na poljoprivredu.

The Lika Destination cluster, in cooperation with the Croatian Sustainable Development Network, is organizing an action called Lika Destination- smart sustainable destination-sustainable development in school. The action is carried out under the motto “Plant in the garden for a sustainable path”. The aim of the action is to develop children’s awareness of sustainable development and point out examples of sustainable development that they will later pass on to their family and friends. Lavender will be planted in the urban garden of the school, which the students will later pick, process and sell as part of their additional classes. The emphasis of sustainable development in this action is on agriculture and rural tourism.

The Croatian Sustainable Development Network has so far independently marked Sustainable Development Week, while this year it will do the same in partnership with the Cluster, which has been guided by the philosophy of sustainable development since its establishment.Klaster Lika Destination u suradnji s Mrežom za održivi razvoj Hrvatske organizira akciju pod nazivom Lika Destination - smart sustainable destination – održivi razvoj u školi. Akcija se provodi pod motom „Zasadi u vrt za održivi put“. Cilj akcije je kod djece razviti svijest o održivom razvoju te im ukazati na primjere održivog razvoja koje će oni kasnije prenositi na svoju obitelj i prijatelje. U urbanom vrtu škole posadit će se lavande koju će učenici u sklopu svoje dodatne nastave kasnije ubirati, prerađivati i prodavati. Naglasak održivog razvoja u ovoj akciji je na poljoprivredi i ruralnom turizmu.

Mreža za održivi razvoj Hrvatske do sada je samostalno obilježavala tjedan održivog razvoja dok će ove godine isto učiniti u partnerstvu s Klasterom koji je od svog osnivanja vođen filozofijom održivog razvoja. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use