Laborant’s Day in Karkonosze National Park

Giant Mountains National Park invites all Visitors to take part in the Laborant’s Day as part of the ESDW,. We would like to show you cultural and natural values of the Giant Mountains.

Laborant’s Day is an opportunity to present you natural and cultural values of the Giant Mountains. This is the place, where mountain nature and herbal medicine are combined. 

In programme:

walking through the Garden of Karkonosze Herbs and Shrubs and visiting Laborant’s House, making your own herbarium, artistic activities – painting on glass, mikro- and makroobservations, practical exercises – herbal elixirs, presentation of the special guest Przemysław Wiater. Karkonoski Park Narodowy zaprasza na Dzień Laboranta, podczas którego ukazane zostaną wartości przyrodnicze i kulturowe tych gór, gdzie świat roślin przenika się od wieków z tradycjami ziołolecznictwa. 

W programie:

W ogrodzie Ducha Gór - spacer w Ogrodzie Ziół i Krzewów Karkonoskich i odwiedziny Domku Laboranta, 

Zrób własny zielnik, 

Zostań artystą-laborantem - malowanie na szkle,

Mikro- i makroobserwacje, 

Laboranckie eliksiry - zajęcia praktyczne

oraz 

gość specjalny - Przemysław Wiater autor książki pt.:"Laboranci u Ducha Gór".

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use