Koolitus noortele: kliimakaebused ja õiguse roll kliimamuutusega tegelemises

We invite you to participate in the second training of the climate law training series “Climate complaints and the role of law in the fight against climate change”.

We invite you to participate in the second training of the climate law training series “Climate complaints and the role of law in the fight against climate change”. The training will take place on October 4 at 17:00-19:00 in the premises of the NGO Mondo (Telliskivi 60a/5): https://mondo.org.ee/kontakt/ and in Zoom. 

The training is intended for students and students from the 7th grade. The training is provided by Triin Jädmaa, a legal researcher at the Center for Environmental Law (KÕK).

During the training you will learn, for example:

– what is environmental law and where are the legal bottlenecks that have contributed and are contributing to the climate crisis and how it can be improved;

– what are the legal opportunities for young people to stand up for their future and how environmental lawyers can help them;

– what are climate complaints and which complaints and solutions have reached the courts.Kutsume Sind osalema kliimaõiguse koolitustesarja teisel koolitusel “Kliimakaebused ja õiguse roll kliimamuutuse vastases võitluses”. Koolitus toimub 04. oktoobril kell 17.00-19.00 MTÜ Mondo ruumides (Telliskivi 60a/5): https://mondo.org.ee/kontakt/ ja Zoomis. Koolitus on mõeldud tudengitele ning õpilastele alates 7.klassist. Koolitab Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Triin Jäädmaa.


Koolitusel saab teada näiteks:

- mis on keskkonnaõigus ja kus on õiguse kitsaskohad, mis on soodustanud ja soodustavad kliimakriisi teket ning kuidas ja kes seda parandada saab;

- millised on noorte õiguslikud võimalused oma tuleviku eest seista ja kuidas keskkonnajuristid neid aidata saavad;

- mis on kliimakaebused ja milliseid kaebuseid ning lahendeid on kohtutesse jõudnud.


Üritus koosneb filmi vaatamisest ning koolitusest ja arutelust


Lisainfo on olemas Facebooki- ürituses


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use