Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne, realizowane przez organizacje pozarządowe pn. „Rodzynki z pozarządówki”

The main aim of the competition is to select a few specific initiatives from among many implemented in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship and to award the best of the best non-profit organization.

The competition named “Rodzynki z pozarządówki” from the non-governmental organization is aimed at highlighting the potential of non-governmental organizations in our region and selecting the best, innovative, initiatives implemented by third sector entities in our province. We want to reach small organizations, based primarily on volunteering, whose activities can be implemented on the principle of “good practices”.

We invite each year to participate in the competition: associations, foundations, sports clubs and other organizations for example: church entities, whose statutory goals include running public benefit activities. The value of the prizes in the competition is PLN 30,000.

This year, organizations have submitted 40 projects.

In all the 11th editions of the competition in 2008-2018, organizations submitted 384 projects, 143 titles of Rodzynki from the non-governmental organs were awarded and PLN 330 thousand was given to the organizations as part of the award.Konkurs Rodzynki z pozarządówki ma na celu podkreślenie potencjału organizacji pozarządowych w naszym regionie oraz wyłonienie najlepszych, nowatorskich inicjatyw realizowanych przez podmioty trzeciego sektora w naszym województwie. Chcemy dotrzeć do małych organizacji, opierających się przede wszystkim na wolontariacie, których działania mogą być realizowane na zasadzie „dobrych praktyk”.

Do udziału w konkursie zapraszamy corocznie: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe oraz inne organizacje np. kościelne, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Pula nagród w konkursie wynosi 30 tys zł.

W tym roku organizacje zgłosiły 40 projektów. We wszystkich XII edycjach konkursu w latach 2008-2018 organizacje zgłosiły 384 projekty, przyznano łącznie 143 tytuły Rodzynki z pozarządówki i w ramach nagrody przekazano organizacjom 330 tys. zł.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use