Konferencja “Zarabiaj na Słońcu”

Konferencja lokalna dotycząca Odnawialnych Źródeł Energii, a w szczególności mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Local conference as a part of the ” Postaw na słońce” competition , organized by the school team ” Złotopolscy”. During the meeting, the students will talk about Renewable Sources of Energy, photovoltaic panels, which convert solar energy into electricity in particular. Also they will talk about the possibilities of financing for such installations . An expert in this field will be present at the meeting.Konferencja lokalna w ramach ogólnopolskiego konkursu "Postaw na słońce" organizowana przez szkolny zespół konkursowy "Złotopolscy". Podczas spotkania uczniowie opowiedzą o odnawialnych Źródłach Energii, a w szczególności o panelach fotowoltaicznych, które przetwarzają energię słoneczną na energię elektryczną. Opowiedzą również o możliwościach uzyskania dofinansowania na takie instalacje. Na spotkaniu będzie obecny ekspert w tej dziedzinie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use