Konferencja “Postaw na słońce”

Konferencja lokalna w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego “Postaw na słońce” promująca Odnawialne Źródła Energii, a szczególnie mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Konferencja lokalna dla właścicieli domów jednorodzinnych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla ktorých uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne realizując ogólnopolski projekt edukacyjny “Postaw na słońce”.Konferencja  lokalna dla właścicieli domów jednorodzinnych nt. wykorzystania źródeł odnawialnych w codziennym życiu z przedstawieniem korzyści ekonomicznych i środowiskowych na przykładzie wybranych domów jednorodzinnych, dla ktorých uczniowie dobrali mikroinstalacje fotowoltaiczne realizując ogólnopolski  projekt edukacyjny "Postaw na słońce".

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use