KIDS FOR CLIMATE- FINAL 2014/2015

Educational campaign “Kids for Climate” is conducted in primary schools in order to start from the youngest the transition towards an environmentally aware society.

All actions are focus on climate friendly choices to become a habit. Young people need to be taught the skills, values, attitudes and knowledge that will allow them to become more environmentally aware. “Kids for Climate” seeks to ensure that pupils consider how the environmental, social and economic impacts of the decisions they make on a daily basis, impact on the local and global community – in the future as well as in the present. The attitude to energy saving issue have the influence on further and accurate energy demand management.Program edukacyjny „Dzieci dla Klimatu” to program przygotowany dla uczniów szkół podstawowych. Jego założeniem jest kształtowanie odpowiednich postaw ekologicznych dzieci poprzez ich edukację w zakresie sposobów oszczędzania energii. Dzieci uczestniczące w zajęciach poznają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne skutki wykorzystania dóbr naturalnych. Dzięki praktycznym zadaniom zdobywają wiedzę na temat produkcji, korzystania i oszczędzania energii w domu i w szkole. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use