Kartografia geotermalna – ogrzej swój dom.

A main aim of the event is to introduce knowledge of geothermal energy as an another source of renewable energy.

A main goal of the presentation is to introduce the use of low temperature geothermal energy in Poland. For that purpose specified geological, hydrogeological and geothermal data are combined and processed with 3D numerical modelling. The information is partly based on the achievements of the project Transgeotherm.Głównym celem prezentacji jest upowszechnienie wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej na obszarze Polski. Zostanie omówiona  zaawansowana i nowatorska technologia analizy i interpretacji danych geologicznych, hydrogeologicznych i geotermalnych do wykonania trójwymiarowego (3D) modelu numerycznego właściwości geotermalnych podłoża. Przedstawione informacje częściowo bazują na dokonaniach projektu Transgeotherm.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use