JOIN OUR SUSTAINABLE CITIES LEGO CHALLENGE

Join us for ‘Sustainable LEGO Cities Challenge’ on Sept 30. Build eco-friendly urban landscapes with LEGO, aligning with SDG11 for sustainable communities. Let’s create a greener future together!

Embark on a creative journey towards sustainable urban landscapes at Clocha Rince Library’s ‘Sustainable LEGO Cities Challenge’ on September 30th. Harness the power of LEGO to construct eco-friendly cities that embrace SDG 11.7 – inclusive, green, and accessible public spaces. This event engages all ages in shaping a sustainable future, while aligning with our library’s commitment to community well-being. Let’s build together for a more inclusive and greener world!Téigh ar thuras chruthaitheach i dtreo tírdhreacha uirbeacha inbhuanaithe ag Seachadadh 'Sustainable LEGO Cities Challenge' Leabharlainne Chlocha Rince ar an 30ú Meán Fómhair. Bain úsáid as cumhacht LEGO chun cathracha eacnamaíocha a thógáil a mbronnann SDG 11.7 - spásanna poiblí cuimsitheacha, glasa agus fásta. Cuireann an ócáid seo gach aois rannpháirtíochta i dtreo todhchaí inbhuanaithe, agus ag teacht le tiomantas ár leabharlainne do leas pobail. Déanaimis tógáil le chéile le haghaidh domhain níos cuimsithí agus glasa

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use