Interest-related education open days

Centre is hosting an event aimed at children and youth in interest-related education programmes in sport, technical innovation, cultural education, environmental and other education programmes.

20 September 2023 14.30-17.00 Children and Youth Centre “Daugmale” is hosting an event aimed at children and youth in interest-related education programmes in sport, technical innovation, cultural education, environmental and other interest-related education programmes!

Each of the locations will offer a wide array of interest-related education programmes for children and youth between the ages from 3 to 25:

– ceramic, drawing, metalworking, woodworking, glass art, sewing and patternmaking, floristry, pre-school lessons, dance, popular music ensemble, film club, photo-video studio, computer science – Jēkabpils street 19a,

Track automodelism; karting designing, manufacturing, driving – Strūgu Street 2,

Sport Climbing, dolls’ clothing workshop, chess, drawing, painting, design – Aglonas Street 39, 

General physical preparedness, acrobatics, jumping on a trampoline – Vizlas Street 1,

Free-time; art studio – Maskavas Street 279/7,

Regional sports centre „Ķengarags” – Maskavas Street 283b!20.09.2023. plkst.14.30-17.00 Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” organizē pasākumu un jaunu audzēkņu uzņemšanu interešu izglītības programmās sportā, tehniskajā jaunradē, kultūrizglītībā, vides un citās interešu izglītības programmās!

Katrā no interešu izglītības programmu realizēšanas adresēm piedāvās plašu programmu, lai bērni un jaunieši vecumā no 3 līdz 25 gadiem atrastu sevi interesējošu nodarbi:

keramika, zīmēšana, metālapstrāde, kokapstrāde, stikla māksla, šūšana un piegriešana, floristika, nodarbības pirmsskolēniem, dejas, populārās mūzikas ansamblis, kinoklubs, foto-video studija, datorzinības– Jēkabpils ielā 19a,

trases automodelisms, kartingu konstruēšana, izgatavošana, vadīšana– Strūgu ielā 2,

kāpšanas sports, leļļu tērpu darbnīca, šahs, zīmēšana, gleznošana, dizains– Aglonas ielā 39, 

vispārējā fiziskā sagatavošana, akrobātika, lēkšana uz batuta– Vizlas ielā 1,

brīvais laiks, mākslas studija– Maskavas iela 279/7,

reģionālais sporta centrs „Ķengarags”– Maskavas ielā 283b!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use