Interest-related education open days

Riga Young Technicians Centre, an interest-related education institution for children and youth, organises a “Bring a Friend to RJTC” week

Riga Young Technicians Centre (Rīgas Jauno tehniķu centrs (RJTC)) is an interest-related education institution for children and youth in Riga, which operates an educational programmes in the field of technical innovation and environment in Bauskas Street 88, and Ernestines Street 8A. This year, from 18 September to 22 September, RJTC organises a “Bring a Friend to RJTC” week, during which the current students of the Centre can bring a friend, together acquiring new skills in various fields, such as arts, technical innovation, environment, and sport.

New students will be able to join the Centre if the programme will have an open spot.

Mark your calendars and see you at RJTC!Rīgas Jauno tehniķu centrs (RJTC) ir interešu izglītības iestāde Rīgā, kas realizē interešu izglītības programmas tehniskās jaunrades un vides interešu izglītības jomās Bauskas ielā 88, un Ernestīnes ielā 8A, Rīgā. RJTC šogad no 18.septembra līdz 22.septembrim organizē “Atved draugu uz RJTC” nedēļu, kuras laikā jau esošajiem audzēkņiem ir iespēja, nākot uz pulciņu, atvest līdzi draugu un kopīgi piedalīties nodarbībās, apgūt jaunas prasmes un iemaņas dažādās jomās, piemēram, mākslas, tehniskās jaunrades, vides un sporta jomās.

Programmu brīvajās vietās uzņems jaunus audzēkņus.

Atzīmē savā plānotājā šos datumus un tiekamies RJTC!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use