Increasing the energy efficiency of the heating system in apartment buildings

Analysing the heat consumption data of the prev.heating season, we’ve concluded, consumers don’t fully understand the possibilities of modern technologies, therefore we organize training courses.

Modern technologies, with the help of appropriate skills, allow to reduce heat energy consumption and thus also the negative impact on the environment, without lowering the comfort temperature. AS RĪGAS SILTUMS operates a Training Center, where an individual heat substation stand is installed. Together with the heat consumption simulator, it provides an opportunity to perform all regulation, maintenance and repair work in real time during the learning process. An operational data accounting system allows to evaluate the errors made in the learning process. Our experts have concluded that consumers do not fully understand the possibilities offered by modern technologies, therefore we organize training courses in our Training Center in collaboration with Riga Municipal Agency “Riga Energy Agency”. It is planned to organize 8 classes in 2 months, each class will have a theoretical presentation with practical demonstrations. https://ej.uz/efektŠobrīd ir pieejamas modernas tehnoloģijas, kas ar atbilstošu prasmju palīdzību ļauj, nesamazinot komforta temperatūru, samazināt siltumenerģijas patēriņu, rēķinus un tādējādi arī negatīvo ietekmi uz vidi. Mūsu Mācību centrā ir ierīkots individuālais siltummezgla stends. Tas kopā ar siltuma patēriņa imitatoru mācību procesā sniedz iespēju veikt visus ieregulēšanas, apkalpošanas un remontdarbus. Operatīvā datu uzskaites sistēma ļauj datorā iepazīties ar stenda darbību, izvērtējot mācību procesā pieļautās kļūdas. Eksperti secinājuši, ka daudzdzīvokļu ēku īpašnieki neizprot iespējas, ko piedāvā jaunās tehnoloģijas, tāpēc organizē apmācību kursus. Plānots organizēt 8 nodarbības 2 mēnešu garumā, kurās būs pieejams teorijas izklāsts ar praktiskām nodarbībām, izmantojot mācību siltumapgādes stendu. https://ej.uz/efekt

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use