Inclusive farm for a sustainable community week

Inclusive Farm for a Sustainable Community Week aims to raise awareness of local stakeholders and their role in the process of sustainable development.

Inclusive farm is a future center for people with disabilities and children and young people with disabilities.

Goals:

organic production, integration of vulnerable groups / anti-discrimination,

promotion of volunteering, social entrepreneurship, education (lifelong learning: vulnerable groups, progress in organic production)

Main goal: Integration of vulnerable people in the local community (sustainability; avoidance of institutionalization).

Next week, there will be daily workshops that are thematically focused on sustainable development in our Association:

– sewing workshop 

– bench painting workshop that we independently made from pallets 

– workshop for packing previously planted and harvested aromatic plants in bags that we sewed ourselves for

– a walk around the city

(for kids and youth)

The main event is a public event – Inclusive Farm for a Sustainable Community, which will raise awareness of local stakeholders and their role in the process of sustainable development.Inkluzivna farma budući je centar za osobe s invaliditetom te djecu i mlade s teškoćama u razvoju.

Ciljevi:

ekološka proizvodnja (zaštita okoliša, sigurnost hrane, društvena odgovornost)

Integracija ranjivih skupina/suzbijanje diskriminacije

Promocija volontiranja

Socijalno poduzetništvo

Edukacija (cjeloživotno učenje: ranjive skupine, napredak u ekološkoj proizvodnji)

Odnos ekonomskih/društvenih i okolišnih ciljeva?

Glavni cilj: Integracija ranjivih osoba u lokalnoj zajednici (održivost; izbjegavanje institucionalizacije)

Način postizanja: farma

Institucijski i ekonomski model prilagođava se tom cilju.

Sljedeći tjedan svakodnevno će se održavati radionice koje su tematski usmjerene održivom razvoju u našoj Udruzi:

- radionica šivanja

- radionica oslikavanja klupa koje smo samostalno izradili od paleta

- radionica pakiranja ranije posađenih i ubranih aromatičnih bilja u vrećice koje smo sami sašili

- šetnja po gradu

Glavni događaj je javna manifestacija - Inkluzivna farma za održivu zajednicu u kojoj će se osvještavati lokalni dionici te njihova uloga u procesu održivog razvoja.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use