Hike to Kloostrimetsa swap

Hike to Kloostrimetsa swap organised by Tallinn Botanic Garden during the Nature Protection Month 2017

Environment Board of Estonia and partners invite all the participants to hiking devoted to Nature Protection month!  The theme of Nature Protection Month 2017 is „From Estonia to Europe – from Europe to Estonia“.Hiking is open to all young and older nature activists, who are eager to learn more about our diverse nature and to have a positive energy from it! Take care of what you love! Tallinn Botanic Garden hike to Kloostrimetsa swamp itinerary, length 2,5 km in an one and a half hour. You will learn about the value of the swamp and its protection, the finding place of bog iron and its use, turf mining.Meeting at 11.30 a.m and 2 p.m at Botanic garden parking place, Kloostrimetsa 52. Take a drink!Keskkonnaamet ja partnerid kutsuvad huvilisi looduskaitsekuule pühendatud matkadele!  2017. a looduskaitsekuu teema on „Eestilt Euroopale ja Euroopalt Eestile“.Matkadele on oodatud kõik suured ja väikesed loodusehuvilised, kes soovivad meie mitmekesist loodust veelgi paremini tundma õppida ja sellest positiivset energiat ammutada! Hoia, mida armastad! Tallinna Botaanikaaia matkad Kloostrimetsa soo õpperajal, pikkus 2,5 km, kestus 1,5 tundi. Soode väärtused ja kaitse, sooraua leiukoht ja kasutamine. Turba kaevandamine. Kogunemine kell 11.30 ja 14 botaanikaaia parkimisplatsil Kloostrimetsa tee 52. Kaasa jook!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use