Health Promotion Conference 2022 – “Science in the Service of Ethical Prevention and Mental Health”

Health promotion conference which focuses on ethical, effective prevention and promotion of mental health.

Health promotion conference, held by the National Institute for Health Development (Estonia) with cooperation of European Sociey for Prevention Research (EUSPR) focuses on ethical, effective prevention and mental health.

The conference discusses the ways to support mental health in communities as well as the topic of the potential of digital solutions in successful prevention.  The conference consists of practical discussions which hope to find different value options in prevention (drug prevention for example).

There will also be a discussion on how to be smarter in organising procurements and research projects to achieve more.

 Tervisedenduse konverents 2022 „Teadus eetilise ennetuse ja vaimse tervise teenistuses“. Konverentsil räägime eetilisest ja tulemuslikust ennetusest, keskendudes vaimsele tervisele. Konverentsi avasessioonis tutvustame hindamisraamistikke, mis aitavad praktikutel hinnata oma töö tulemuslikkust. Räägime eetikast ennetuses ja anname ülevaate tõenditel põhinevast vaimse tervise edendamisest üle elukaare.

Konverentsi paralleelsessioonides käsitleme vaimse tervise toetamise võimalusi kogukonnas ja arutleme digilahenduste potentsiaali üle tulemuslikus ennetuses. Praktiliste juhtumite kaudu arutleme, millised võivad olla erisugused väärtusvalikud ennetuses. Uimastiennetuse näitel räägime sellest, miks vältida ebatõhusaid tegevusi. Vähe käsitletud teemana tutvustame uuringutel tuginevalt und vaimse tervise näitaja ja mõjutajana ning arutleme une kvaliteedi mõjutamisvõimaluste üle. Nii riigi kui ka kogukonna tasandi otsustes on järjest olulisem teha tarku valikuid, ühes sessioonis arutlemegi selle üle, kuidas olla uuringute ja hindamiste plaanimisel ja tellimisel „tark tellija“.

Tervisedenduse konverents on seotud Tallinnas toimuva rahvusvahelise Euroopa Ennetusuuringute Ühingu (EUSPR) aastakonverentsiga.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use