Go Digital With EduAim

This activity is focused on the point how digital solutions can be adopted in favor of sustainable and digital skilled communities in our cities and improve learning and teaching experience

To improve the quality of studies, 5 Latvian universities are developing more than 40 online courses that comply with the European Commission’s DigComp 2.2 guidelines and will be integrated into the study process within EduAim project.

Liepaja University, Vidzeme University of Applied Sciences, Daugavpils University, Rezekne Academy of Technologies and RTU Latvian Maritime Academy are cooperating with internationally renowned providers of digital skills support services as Coursera and edX (USA), as well as with Fit4Internet (Austria), the developer of the digital skills assessment tool methodology.

During the event citizens of Liepaja can test their digital skill level, learn about courses to improve their knowledge, see the solutions developed in the project for monitoring the perception of knowledge, get acquainted with facial expression recognition and reading facilitation tools that help to adapt digital learning material to different visual impairments.Lai uzlabotu studiju kvalitāti, 5 Latvijas augstskolas izstrādā vairāk nekā 40 tiešsaistes mācību kursus, kas atbilst Eiropas Komisijas “DigComp 2.2” vadlīnijām un tiks integrēti studiju procesā projektā “EduAim”.

Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola, Daugavpils Universitāte, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un RTU Latvijas Jūras akadēmija sadarbojas ar starptautiski atpazīstamiem digitālo prasmju apguves procesa atbalsta pakalpojumu nodrošinātājiem, tajā skaitā, “Coursera” un “edX” (ASV), kā arī ar digitālo prasmju pārbaudes rīka metodoloģijas izstrādātāju “Fit4Internet” (Austrija).

29.septembrī Liepājas Universitātē interesentiem būs iespēja noskaidrot savu digitālo prasmju līmeni, uzzināt par iespējām pilnveidot savas zināšanas, aplūkot projektā izstrādātos risinājumus zināšanu uztveres monitoringā, iepazīt sejas izteiksmju atpazīšanas un lasīšanas atvieglošanas rīkus, kas palīdz digitālo mācību materiālu pielāgot dažādiem redzes traucējumiem.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use