Glocal Film Festival program release

Glocal Film Festival is a touring film festival that focuses on supporting and promoting film as a tool for raising awareness on the Sustainable Development Goals.

Glocal Film Festival is a touring film festival that focuses on supporting and promoting film as a tool for raising awareness on the Sustainable Development Goals.

In order to achieve the Sustainable Development Goals (SDGs) by 2030, everyone needs to know about them and take action. Global needs to be local!

A good film has the power to change hearts and minds – and hence; society more widely. That’s why Glocal Film Festival presents influential films to give perspective and raise awareness on the SDGs.Glocal Film Festival är en ambulerande filmfestival kring de globala målen för hållbar utveckling. Festivalen gör det globala lokalt och ger världens bästa filmer och Sveriges främsta föreläsare – för vår tids viktigaste åtagande.


Glocal Film Festival pågår i sjutton veckor, från den 17 augusti fram till demokratins födelsedag den 17 december, och omfattar 17 geografiskt spridda filmvisningar – kopplade till vart och ett av de globala målen för hållbar utveckling ­– med efterföljande samtal med inbjudna samtalsledare och organisationer.


Festivalen syftar till att väcka nyfikenhet och skapa fördjupad förståelse kring de globala målen både enskilt och tillsammans.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use