Forest education at school, on the occasion of Children’s Day

One of the aspects of The State Forests is forest education of the society, for this purpose Foresters conduct education in schools.

One of the aspects of the State Forests is forest education of the society, for this purpose Foresters conduct education in schools. Primary School im. Żołnierza Polskiego in Durąg, on the occasion of the Children’s Day, invited Olsztynek Forest District to conduct lessons in the field of behavior in the forest during the holidays.Jednym z aspektów Lasów Państwowych jest edukacja leśna społeczeństwa, w tym celu Leśnicy prowadzą edukację w szkołach. Szkoła Podstawowa im. Żołnierza Polskiego w Durągu, z okazji Dnia Dziecka zaprosiła Nadleśnictwo Olsztynek do przeprowadzenia zajęć z zakresu zachowania się w lesie w czasie wakacji.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use