Financial Sector against the Climate change – breakfast seminar

In the seminar financial sector presents their activities against climate change.

Representants of the financial sector tell about their activities how to try to control the climatechange and what are the effects of climate change towards financial sector. Federation of Finnish Financial Services also presents its two commitments to sustainable development.Aamiaisseminaarissa "Finanssiala ilmastonmuutosta hillitsemässä" finanssialan edustajat kertovat toimistaan ilmastonmuutoksen hillinnässä ja muutoksen vaikutuksista finanssialaan. Alan edustajien lisäksi puhujina paikalla ovat MEP Sirpa Pietikäinen, pääsihteeri Liisa rohweder WWF:stä sekä Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri Annika Lindblom. Finanssialan Keskusliitto esittelee tilaisuudessa myös yhteistyökumppaniensa kanssa tekemänsä kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use