Festyn ekologiczny dla IV klas suwalskich szkół podstawowych / Ecological festival for the 4th grade of Suwalki primary schools

Municipal Office in Suwałki together with the Ecological Foundation ARKA on 4-5 June 2019 organizes ecological festival at Maria Konopnicka Square in Suwalki City for the 4th grade of Suwalki primar

Municipal Office in Suwałki together with the Ecological Foundation ARKA on 4-5 June 2019 organizes ecological festival at Maria Konopnicka Square in Suwalki City for the 4th grade of Suwalki primary schools. 2-day program workshop is as follows:

FIRST DAY:

– Cinema without the power,

– Solar Laboratory of Ecological Education,

– Eco-Memory,

– Spatial Board Game,

– Eco-Cottage,

– Happening: (You love children – do not smoke garbage.)

SECOND DAY:

– Cinema without the power,

– Solar Laboratory of Ecological Education,

– Eco-Memory,

– Spatial Board Game,

– Eco-Cottage.Urząd Miejski w Suwałkach wspólnie z Fundacją Ekologiczną ARKA w dniu 4-5 czerwca 2019 r. organizuje festyn ekologiczny na Placu Marii Konopnickiej w Suwałkach dla 4 klas suwalskich szkół podstawowych. Program 2-dniowych warsztatów przedstawia się następująco:


1. DZIEŃ:

- Kino "bez prądu",

- Solarna Pracownia Edukacji Ekologicznej,

- Eko-Memory,

- Przestrzenna Gra Planszowa,

- Eko-Domek,

- Happening: „Kochasz Dzieci – Nie Pal Śmieci”.


2. DZIEŃ:

- Kino "bez prądu",

- Solarna Pracownia Edukacji Ekologicznej,

- Eko-Memory,

- Przestrzenna Gra Planszowa,

- Eko-Domek.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use